Σάββατο, 2 Ιουλίου 2011

Οκτώ υπάρχουν


Πεινάει και θέλει να φάει ΤΩΡΑ

"Το φαγητό θα είναι έτοιμο σε λίγα λ-επτά; ή σε... οκτώ";

Δεν υπάρχουν σχόλια: